28.08 (środa) – Ostatnie spotkanie przed wakacjami

Razem z Krzysiem, bardzo serdecznie zapraszamy na środowe spotkanie (ostatnie przed wakacjami). Spotkanie ze Słowem Bożym, które przesyłamy poniżej. Przesyłamy dzisiaj aby każdy zapoznał się z tym Słowem i ponosił w swoim sercu przynajmniej do jutra a może i dłużej 😀.
Na spotkaniu sięgniemy również naszymi myślami w przeszłość, chwilę się zastanowimy co ten okres bycia we Wspólnocie zmienił w naszym życiu, w naszym sercu???
Co otrzymaliśmy od Naszego TATY?

2. czytanie z niedzieli (Rz 6, 3-4. 8-11)

Nowe życie ochrzczonych

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

My wszyscy, którzy otrzymaliśmy chrzest zanurzający w Chrystusa Jezusa, zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierć zostaliśmy razem z Nim pogrzebani po to, abyśmy i my postępowali w nowym życiu – jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca.

Otóż, jeżeli umarliśmy razem z Chrystusem, wierzymy, że z Nirodę m również żyć będziemy, wiedząc, że Chrystus, powstawszy z martwych, już więcej nie umiera, śmierć nad Nim nie ma już władzy. Bo to, że umarł, umarł dla grzechu tylko raz, a że żyje, żyje dla Boga. Tak i wy rozumiejcie, że umarliście dla grzechu, żyjecie zaś dla Boga w Chrystusie Jezusie.